Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxhmG2anJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

BITEX

Công ty hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm sáng tạo, tiên phong ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào giáo dục và cuộc sống...

  • hZWXmpxhmG2anJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZqb55nb7Cx

Company Menu

Why BITEX?

Tên hợp pháp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY
Tên tiếng Anh: BÌNH TÂY IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên thường gọi: BITEX
Năm thành lập: 1982 – với tên khai sinh đầu tiên Công ty xuất nhập khẩu Quận 6 (Siximex)... see more CLICK HERE

Inside review about BITEX

4.5
25 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...